Extender

Extender

Użyj tego produktu, jeżeli nakładasz lakier w ciepłym lub suchym otoczeniu, (<40% wil. wzgl. i >25oC). Rozczeńczalnika można używać do wydłużenia czasu wiązania każdego z wodorozcieńczalnych produktów Arboritek, z wyjątkiem UVElite.

  • Przeznaczenie: Doużytku z 2-składnikowym wykończeniem marki ArboritecA-Extender-e1408422571889[1]
  • Zawartość: zawiera izocianiany
  • Opakowania: 16 x 100ml/karton
  • Nr pozycji: 100 ml   2003

Brak możliwości komentowania.